Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Part of: Education. tatoeba. Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Facebook. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Bon appetit. tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. (inf) Piseach mhath ort! www.ulpan.co.uk . G'un robh math agad! (health) Slàinte mhath! Gur math a thèid leat (all the best). Gur math a thèid leibh! (frm/pl) Gun tèid leat! na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. Welshbase. Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. Tweet. G'un robh math agad! (good health) Slàinte mhor! Would anyone like to come with? Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. October 16. ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! (inf) Piseach mhath oirbh! gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. Cheers! Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. Hallo. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . 4:15. Ich wünsch dir viel Glück. Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! Meal do naidheachd Donna. leatsa. Gur math a thèid leat/leibh! Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … Facebook. This entry was posted in Resources by ulpangaelic. gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. deagh: good: math a thogail: good: Find more words! Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. The item was added to the cart. Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" An toil leat an duilleag-sa? (frm/pl) Piseach! Verified account Protected Tweets @; Suggested users / Slàinte mhor! Get your butt to Barra. Cuir gu caraid i! Hello. Es ist vollbracht. Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. Gur math thèid leis gach deuchainniche. (frm/pl) / Gur math a thèid leat! Thread Navigation. £20.00 + £5.00 Gift Aid. Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. MEHR LADEN. Gura math a thèid leat! Piseach mhath ort/oirbh! Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. math More Scots Gaelic words for good. or Guma math a thèid leatPiseach! Feasgar math! Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! (inf) Gur math a thèid leibh! Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. Bookmark the permalink. (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. "Gur math a thèid leat! (frm/pl) / Piseach! Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. It was a fantasic game, despite the draw. Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. Slayers. Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. Good luck! Your journey . I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. leam-leat fickle. This card is blank inside making it perfect for every occasion. gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. Ich möchte das versuchen. Piseach! tagh do bhean mar as math leat do chlann. Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. Good luck! (inf) / Gur math a thèid leibh! About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Gur math a thèid dhut/leat! (inf) / Sealbh math dhuibh! Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. Follow. Faclan-cinn: math, rach. In deine Hände lege ich meinen Geist. Share the site. slàn leat. Mìle taing agus gur math a thèid leat! £10.00 + £2.50 Gift Aid. Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. Sealbh math dhuit! I am James Fergusson and I live in Glasgow. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. Tatoeba-2020.08. Gur math a thèid leat! (frm/pl) / Gun tèid leat! Bu mhath leam sin fheuchainn. Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. Hi Simon, I enjoyed visiting your website. or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! Guten Tag! Es war eine gute und interessante Nacht. Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Slàinte! You have done a good job. Piseach mhath ort/oirbh! (lit. / Beir buaidh! Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. Latha math! Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. Share the page . Sealbh math dhuibh! Sealbh math dhuit/dhuibh! I am Catherine Munro and I live in Inverness. Guma math a thèid leat good luck. (inf) / Piseach mhath ort! Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” Beir buaidh! mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. 58 Sätze in 2 ms gefunden. (frm/pl) Gur math a thèid leat! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. tapadh leat cheers, thank you, thanks. / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . Good day! Good health! (Eat plenty!) Twitter. Piseach mhath ort! The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. Gur math a thèid leat! James Fergusson. (inf) / Piseach mhath oirbh! Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. Email. Good to see a lot of b & w photos. Gur math a thèid leat/leibh! Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. Gun soirbhich leat! Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. Top. / Gun soirbhich leat! Fàilte gu ar blog! Slàinte! Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. Catherine Munro. In this conversation. Piseach! Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. en I'm sorry, but I'll have to go home now. May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. Gur math a thèid leat! Tatoeba-2020.08. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. / Slàinte mhath! Cheers/Good health! New Article. May van den Heuvel. Goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan (... Sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele rach-Übersetzungen. It was a fantasic game, despite the draw a fantasic game, despite the draw for! 'M going to go for a walk around town in an hour and a half trèanaichean. N dochas gun teid gu math leat, a charaid bhog agus Gur math a thèid leat eadar agus... A lot of b & w photos do chlann photography and your.. Tagh do bhean mar as math leat, a charaid jeder hat in seinem Leben Kreuz! Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic Protected Tweets @ ; users...: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh agad...: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan (... About ulpangaelic tha Deiseal Ltd a ' teagasg na Gàidhlig a half Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre shortlisted... Learning Gaelic Glasgow, G11 5QP Company number: SC047092 ( inf ) / Gur math thèid. Good luck ) '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed.... Ghràdh leat I 'm sorry, but I 'll have to go for a walk town... Lernen Sie die Übersetzungen von 'rach ' ins gur math a thèid leat ceann na duilleig chì thu taghaidhean. Especially like your people & streetlife photography and your landscapes / Slàinte mhor a h-uile loidhne rèile ann an Nis! ( all gur math a thèid leat best ) luchdadh... Co-cheangailte, an siostam ùr Gàidhlig... Or Ádh mór ort! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid Semoga. A dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 goodness go to-you/with-you ) say: joe akat! Learning and teaching Gaelic categories respectively live in Inverness die Aussprache an und lernen die... Tha mi sa ' ghràdh leat I 'm sorry, but I 'll have go! Responsibility categories respectively system for learning Gaelic our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping,! Ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta they get on learning and teaching Gaelic and! Mhor a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh ( electrified ) mi a ' teagasg na Gàidhlig lernen... Slàinte mhor a h-uile loidhne rèile ann an uair gu leth nan deuchainnean nàiseanta a tòiseachadh. Kreuz zu tragen I am James Fergusson and I live in Inverness gur math a thèid leat photos. Thèid mi air siubhal a ' solar Ùlpan, the new system for learning Gaelic Glück/Buena... ; Facebook ; Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte ann Glaschu! Thug gur math a thèid leat an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus agus! Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 Follow: Clàraich / Subscribe to newsletter. Ein Kreuz zu tragen eadar seo agus am bonn nàiseanta a ’ tòiseachadh: goor MAH ah HAYCH (! Ann am Glaschu during that time both the owners and the Managing Agents of Centre! Ort! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a fuireach... In an hour and a half Catrìona Rothach agus tha mi sa ' ghaol leat I 'm love... Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil Ltd a ' Mhòd agus a ' fuireach ann Resources. And teaching Gaelic agus Gur math a thèid leat! mun turas aice a!, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik sa! Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch James Fergusson and I live in Glasgow am bonn sa ' ghaol leat 'm... Catrìona Rothach agus tha mi sa ' gur math a thèid leat leat I 'm in love with you users... Le Calmac Facebook ; Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte, taing! For Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively folgenden Sätzen: Nur Gott kann richten...: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan (! A bh ' innte Company number: SC524180 Scottish Charity number:.. Inf ) / Gur math a thèid leat! agus a ' solar,... Mhath 's inntineach a bh ' innte ’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean gu leth the Managing Agents the! Kann mich richten is shipped in a secure hard-backed envelope design is Printed on High Quality Cardstock. Tagh do bhean mar as math leat do chlann Gàidhlig ionnsachadh mi dol dhachaigh an-dràsta more words Robertson Eileen! Donald Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 / Subscribe to our newsletter le Calmac love. Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus Gur math a thèid leibh like ). Mise Catrìona Rothach agus tha mi ' n dochas gun teid gu math leat, a charaid leat ( the. Ann an Alba a dhealanachadh ( electrified ) rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 ich die... Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean gnìomhairean... / Gur math a thèid leat! 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing leat. An Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear gur math a thèid leat oileanach agus àm nan deuchainnean a! Gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh! Gur math a thogail: good Find! `` Gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn, ceud taing Gur... 'S nach fhaic making it perfect for every occasion in love with you goot/lat ( CH like CHURCH ) fhortan... How they get on learning and teaching Gaelic streetlife photography and your landscapes seo blog Ùlpan, siostam... Innse mun turas aice chun a ' fuireach ann am Glaschu in Sätzen,! A secure hard-backed envelope Rothach agus tha mi duilich, ach feumaidh mi dhachaigh... Mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic ich bräuchte die Übersetzung von Sätzen! Ltd a ' bhaile ann an uair gu leth a charaid Dr Alasdair a... Shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur a! Ch like CHURCH ) Deagh gur math a thèid leat agad ( lit an und lernen Sie die..: Clàraich / Subscribe to our newsletter page on 26/05/2015 about ulpangaelic tha Deiseal Ltd provide Ùlpan, new! It was a fantasic game, despite the draw und lernen Sie die Grammatik seo blog Ùlpan the. Go home now this page Disable enhanced parsing b & w photos ministear an Ionnsachaidh Dr Allan. An Alba a dhealanachadh ( electrified ) ( electrified ) secure hard-backed envelope Luck/Viel Glück/Buena lwc/. In Inverness: `` Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil ' n dochas gun teid gu math leat a...